Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

Förbudet mot viss användning av växtskyddsmedel började gälla
den 1 oktober 2021 och berör inom vissa områden också fritidsodlare.
Läs mer på Fritidsodlingens Riksorganisation FOR:

Vissa växtskyddsmedel förbjuds men en del undantas