Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Endagstur 2019

Föreningen anordnade en resa till Ljusdals kommun i mitten av augusti. Inte så många trädgårdar denna gång, men besöksplatserna gav andra intressanta upplevelser. Första anhalten var Hamra kyrka där vi fick guidning  och information om Jonas Joll Svensson. Därefter besökte vi Jolls Trädgård, en äng omgärdad av sten, terrasser, gångar och murar fortfarande intakta efter drygt 150 år.
                 
Nästa stopp, Loos koboltgruva, förde oss ytterligare 100 år tillbaka i tiden. Kunniga guider gav oss en inblick i en gruvmiljö som startade på tidigt 1700-tal.

Sedan drog vi vidare ”bortom åa”. På Fågelsjö Gammelgård fick vi god lunch och intressant guidning om gammelgården och dess forna invånare.
   
Med påfylld kunskap om händelser för länge sedan vände vi hemåt, nöjda med dagen.