Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Forska om bönor

Ett EU-projekt bjuder in – FOR – Fritidsodlingens Riksorganisation

– Inom projektet bjuder vi bland annat in privatpersoner som vill bidra till forskningen.
Det innebär att man får hemskickat sex olika bönsorter att odla på sin balkong eller i sin trädgård.
Genom att använda INCREASE-appen och rapportera in sina observationer om hur bönorna växer,
ser ut och smakar bidrar man till att öka kunskapen om baljväxternas genetiska mångfald.