Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Invasiva växter

Dalarna är ett av tio län som får ta del av 3,8 miljoner kronor.
Projekten som pengarna går till omfattar både ren bekämpning och utveckling av bekämpningsmetoder
mot främst EU-listade invasiva arter så som gul skunkkalla, jättebalsamin och jätteloka.
Sedan 1 januari 2019 är det länsstyrelserna som ansvarar för åtgärder för att
förhindra spridningen av invasiva växter.
– Med bidragen vill vi stimulera att bekämpningsåtgärder kommer igång nu,
men vi vill också bygga på den nationella kunskapsbasen kring olika metoder, säger Ulf Larsson.

Se även FOR i nordiskt samarbete kring invasiva växter

och        Länsstyrelsens information