Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

NordGen öppnar sin onlinebutik

Med start den 1 mars kommer miniknölar av potatis och överskottsfröer från den nordiska frösamlingen att kunna beställas av intresserade hobbyodlare via NordGens hemsida. Fröerna och potatissorterna går ofta inte att få tag i någon annanstans. NordGen