Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Pollineringsveckan 18– 26 maj

Under Pollineringsveckan anordnar föreningar, företag,
skolor, muséer, bibliotek och många andra runt om i hela Sverige
olika aktiviter som sprider kunskap om pollinerande insekter
och de växter som de är beroende av och samspelar med.
Läs mer under: FOR