Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Råd och Rön informerar

Råd & Rön skriver idag ”Många fritidsodlare har under sommaren fått sina grödor förstörda
och misstänkt att det beror på gödsel och påsjord.
När Fritidsodlingens Riksorganisation undersökte saken hittades gifter i hälften av proverna”.

Råd och Rön om gifter i gödsel