Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Växtskyddsmedel i fritidsodling

I en trädgårdsodling stöter man nog förr eller senare på
någon typ av angrepp eller sjukdom på sina växter.
Läs mer på Växtskyddsmedel i fritidsodling