Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Startsidan

    Välkommen till Siljansbygdens Trädgårdssällskap                             

             
           

             Inomhusväxterna har märkt att ljuset är tillbaka och bjuder på
             riklig blomning.
             Programmet är utskickat och några av de inställda evenemangen
             2020 försöker vi genomföra i år.
             Vi har också några nyheter som vi hoppas ska locka er.
             Men det är fortfarande osäkert hur länge pandemin varar, så
             var uppmärksam på de programpunkter som ev kommer att ändras.
             Det kommer att synas här på hemsidan, under rubriken Program samt
             på vår facebooksida, https://www.facebook.com/groups/SiljanTradgard
             och vi skickar ut mail till de medlemmar som lämnat sin mail adress.

                                                                                                                                 

  Samarbetspartner: