Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Startsidan

    Välkommen till Siljansbygdens Trädgårdssällskap     
                           

                  

                                    

                       Äpplets dag den 25 september
                       Riksförbundet Svensk Trädgård tog initiativet till en ny landsomfattande temadag
                       – Äpplets Dag för ett antal år sedan och den 25 september 2016 inföll Äpplets Dag
                       för första gången i Sverige.
                       Inspirationen till Äpplets Dag kommer från England, där Apple Day firas sedan 1990.

                       Huvudsyftet med dagen är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen
                       och skötseln av fruktträd. Genom Äpplets Dag vill vi lyfta fram svenska äpplen
                      och äppelträd inom olika områden.

                                               
                                                                                                                                    

                      Vuxenskolans utbud av föreläsningar på distans.
                      Studieförbundet Vuxenskolan        

                                                                                                                                 

     Samarbetspartner: