Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Startsidan

                Välkommen till Siljansbygdens Trädgårdssällskap  

                                                         
Det har säkert inte undgått någon att rönnarna har väldigt mycket bär i år. Orsaken är den varma sommaren i fjol som gav många blomanlag och alltså många blommor och bär i år. Om detta betyder mycket eller lite snö i vinter kan ni höra i Naturmorgon från den 7/9. https://sverigesradio.se.

Och det har varit en sensommar med många fjärilar i trädgårdarna. Kanske är det också beroende på den varma sommaren 2018?

 

Kom ihåg Naturskyddsföreningens kampanj ”Operation rädda bina”. Besök deras hemsida för mer information, https://www.naturskyddsforeningen.se/raddabina/

Vår förening med sin programverksamhet vill öka intresset för och sprida kunskap om odlande i trädgårdar. Ambitionen är att det ska finnas intressanta aktiviteter för både nybörjaren och den mer erfarne.