Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Program

Med reservation att programpunkterna blir framflyttade eller inställda.

                                                                                                    

                                                                                 

Oktober   

7 oktober Extra Årsmöte
för stadgeändring.
Därefter Föredrag om Japanska trädgårdar
av Roland A Ljungberg.
Öna bygdegård, Puben kl 18.30
Hjärtligt välkomna!