Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Program

                                                                                        

                                  2024                               

 

MARS

Onsdag 13 mars
Kallelse till Årsmötet
Öna bygdegård, puben 18.30
Årsmöteshandlingar fås på begäran från vår

sekreterare, en vecka före mötet.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

 

Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 21 – 24 mars.