Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Program

November – December

Under de två sista månaderna detta år vänder sig programmet enbart till våra medlemmar.
Medlemmarna kan läsa mera om detta på vår Facebook-sida.

Vill du blir medlem? Kontakta då  vår medlemsansvarige: Mait Lindh 070 328 74 10
eller maila: siljantradgard@hotmail.com

Samtidigt arbetar vi för fullt med programmet för 2020. Vi har en hel del godbitar att
presentera för nästa år.

 

”Trädgårdsarbete är terapi” Odla din trädgård