Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Program

Februari – Mars

Onsdag 12 februari kl. 18:30
Vi börjar året med en frökväll. Ta med fröer du samlat eller fått över. Byt till något spännande. Du kan också ta med sticklingar och någon frökatalog. Vi bjuder på fika. Färnäs Bygdegård, Mora.

Onsdag 4 mars kl 18:30 Årsmöte
Du får gärna komma med synpunkter på vad vi i styrelsen gör och komma med egna förslag. Vi lottar ut presenter till de närvarande. Emelie Drott från Naturskyddsföreningen kommer och talar om invasiva växter t.ex. Lupiner. Hur vi ska bekämpa dem. Vi bjuder på ”15 års fika” med ekologiskt kaffe och te. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 29 januari. Färnäs Bygdegård, Mora.

Onsdag 25 mars kl 18:30 Bin i våra trädgårdar
Jag har hållit på med bin i snart trettio år. Det som man lär sig ganska fort är att man aldrig blir fullärd när det gäller våra små vänner, de fascinerar oss hela tiden genom sitt levnadssätt och arbetet de utför. Vi ska träffas två gånger, först en teoretisk stund, där jag pratar om bina och deras liv.
En vacker vårdag i maj är det dags att göra ett besök i bigården för att se dem i arbetet med att bland annat pollinera alla möjliga blommor. Hoppas vi ses! Stefan Kärn.
Medlemmar gratis, icke medlemmar 50 kr. Kulturhuset Mora

26 – 29 mars Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan