Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Kontakta oss

siljantradgard@hotmail.com

Styrelsemedlemmar i Siljansbygdens Trädgårdssällskap

Mona Sohlström-Hedh
Ordförande 072 870 76 80Maria Kvist
Sekreterare 070 643 91 62Roland Andersson-Ljungberg
Kassör 076 142 76 94