Siljansbygdens Trädgårdsförening

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Kontakta oss

siljantradgard@hotmail.com


Styrelsemedlemmar i Siljansbygdens Trädgårdssällskap

Mona Sohlström-Hedh
Ordförande  072 870 76 80

Maria Kvist
Sekreterare  070 643 91 62

Mait Lindh
Medlemsansvarig  070 328 74 10